06 September 2011


ink drawing of the barmen characters for the MINT CLUB cocktail area

dibujo a tinta de los barmen para el area de cockteles en el MINT CLUB 

No comments: